Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:
Аудитория пн вт ср чт пт сб
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
005 # X # X                                                                       # X # X      
005-2                                                                                    
008                                                   # X                                
010                                                                                    
012                                                                                    
030                                                                                    
035                                                                                    
056                                                                                    
101                               # X # X                                                  
106                                                                                    
108                                                                                    
110 # X # X # X # X           # X # X # X       # X             # X                 # X # X                  
111                                                                                    
113                                                                                    
115а                                                                                    
115б                                                                       # X # X # X # X   # X # X
116     # X # X         # X # X             # X # X                         # X # X       # X # X # X # X      
117                                   # X                                                
119 # X # X # X # X # X     # X   # X # X # X # X   # X # X # X # X # X # X         # X # X # X       # X # X # X # X # X # X # X # X # X      
121   # X # X # X       # X # X           # X     # X # X                   # X # X # X # X           # X # X # X    
122                                                                                    
123     # X # X           # X                         # X # X                                    
124 # X # X                         # X # X                             # X # X                    
125       # X # X       # X               # X               # X       # X   # X                      
126   # X # X # X # X     # X # X # X # X       # X # X   # X # X # X                   # X   # X       # X # X # X        
127 # X # X # X # X             # X       # X   # X               # X       # X # X # X                      
128 # X # X # X           # X # X # X         # X   # X # X         # X         # X # X               # X        
129       # X       # X                                                                    
130                                   # X       # X # X                     # X                
201а                   # X # X                                                              
201б # X       # X         # X   # X # X     # X # X # X # X                       # X # X                    
204   # X # X # X         # X # X   # X     # X # X # X # X # X     # X # X # X           # X # X # X # X                  
205а                                                                                    
208                                               # X                                    
210 # X # X # X # X       # X # X # X # X       # X # X   # X # X         # X # X                                  
212                                                 # X                                  
213                 # X                             # X                                    
214                   # X                                       # X                        
215                                                                                    
216                                                                                    
217                                                                                    
219                             # X # X   # X # X         # X # X                                  
220 # X # X # X # X         # X # X # X       # X # X   # X # X               # X # X # X   # X         # X # X # X        
222   # X # X # X # X       # X # X # X       # X   # X # X # X # X     # X # X # X         # X               # X # X      
223                                                                                    
224 # X # X # X         # X # X # X # X       # X   # X # X       # X # X           # X # X # X                      
228                                                                                    
229                                                               # X                    
230 # X # X # X # X # X     # X # X   # X # X     # X # X # X         # X # X           # X # X # X         # X # X          
232               # X # X # X # X       # X # X # X # X # X # X       # X # X       # X # X   # X # X     # X # X # X # X      
235                                 # X # X       # X # X                                      
236                                                                                    
237 # X # X # X         # X # X # X # X # X # X   # X # X # X # X # X                   # X # X # X # X # X       # X          
301     # X # X         # X # X # X         # X # X                           # X # X                    
302 # X # X           # X # X     # X # X                     # X           # X                        
307                                                                                    
307а                                                                                    
308 # X # X           # X # X # X               # X # X         # X # X # X         # X # X # X                  
309а                                                                                    
310                                                                                    
311 б # X # X           # X # X     # X # X           # X                       # X                      
313                                                                                    
316 # X # X # X # X           # X # X                                       # X # X                    
317 # X # X # X # X       # X # X # X # X       # X # X # X         # X # X   # X       # X # X # X # X       # X            
318 # X # X # X # X         # X # X # X # X     # X # X # X # X                     # X # X # X # X                    
320     # X # X                     # X # X                 # X # X         # X # X       # X # X          
321         # X     # X # X # X # X   # X # X   # X # X # X             # X # X # X # X # X # X # X # X   # X # X # X # X # X # X      
323         # X     # X # X # X # X   # X # X   # X # X # X             # X # X # X # X # X # X # X # X   # X # X # X # X # X # X      
324                                                                                    
326                                                                                    
327     # X # X       # X # X   # X # X     # X # X # X # X # X           # X         # X # X # X # X     # X # X          
329               # X # X     # X       # X # X             # X # X # X         # X # X       # X # X # X # X      
330     # X # X       # X # X   # X # X     # X # X # X # X # X           # X         # X # X # X # X                  
331                                                 # X                     # X # X          
333 # X     # X           # X # X                 # X # X                             # X # X          
338 # X # X # X # X # X     # X # X   # X                                       # X # X                    
401                                                                 # X # X                
405                                                                                    
407                                                                                    
408                                                                                    
409                                                                                    
410                                                                                    
411                                                                                    
412                                                                                    
414 # X # X # X # X             # X # X     # X # X # X # X # X # X # X     # X         # X # X # X         # X # X # X        
415                                                                                    
416                                                                                    
418                                                                                    
421 б                                                                                    
423                                                                                    
424 # X   # X # X   # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X         # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X       # X # X      
425 # X # X # X # X   # X   # X # X # X # X # X   # X # X # X # X # X             # X # X # X   # X # X # X # X # X         # X # X # X    
426 # X # X # X # X   # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X         # X # X # X # X # X # X # X # X # X # X       # X # X      
427   # X # X                                                                              
428                                                                                    
430                                                                                    
431                                                                                    
432 а                                                                                    
432 б                                                                                    
435                                                                                    
437                                                                                    
438                                                                                    
439                                                                                    
ВЦ общ. Пр. ЭП                                                                                    
ВЦ общ. Экономики                                                                                    
ВЦ общ. ЭМИС                                                                                    
ИЦ                                                                                    
Внимание! Электронное расписание заполнено не для всех групп, поэтому загрузка аудиторного фонда может быть представлена не полностью.
  • Лекция
  • Практика
  • Лабораторная работа
  • Курсовая работа
  • Курсовое проектирование
  • Зачет
  • Экзамен
  • Самостоятельная работа