Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:
Аудитория пн вт ср чт пт сб
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
101                                                                                    
119                     # X         # X                             # X # X # X                  
125                                                                                    
125а                                                                                    
127                     # X # X # X # X       # X # X # X # X           # X # X           # X   # X # X          
127а                                               # X                           # X # X      
127б                                                 # X                         # X # X      
128       # X                         # X # X                                       # X        
131                     # X # X # X # X       # X # X # X # X           # X # X           # X                
202         # X                                                                          
203                       # X                                                     # X      
204                       # X                                                   # X # X      
205                                     # X # X                                            
206     # X # X                                       # X # X                                  
209                                                                                    
210                                                                                    
212                 # X                                             # X                    
214а                                                                                    
217                                 # X # X # X           # X # X     # X # X # X                      
218                                                           # X # X                      
220                                               # X # X                                  
221     # X # X             # X                       # X                                      
222     # X           # X # X # X                           # X # X # X                              
223                                                                                    
225         # X               # X                     # X               # X                    
227                                                                                    
228                                 # X # X                         # X                      
232                                                                                    
237                                                                                    
238                                                                                    
3                                                                                    
301                                                                                    
302                                                 # X                                  
303                                                                                    
304                       # X                         # X                                  
305     # X # X             # X             # X                                                
306                                                                         # X # X        
307                     # X                                                              
309       # X                         # X # X             # X                                  
310                                                                                    
313                                                                                    
314а                                               # X # X                                  
314б                                                                                    
315                                                                                    
317                                                                                    
318                       # X                       # X # X             # X                    
319а                                                                                    
319б                                                                                    
324                                                                                    
325       # X           # X             # X                                                  
326                                                                                    
327                                                                                    
328                     # X # X # X           # X # X         # X # X # X                 # X # X          
329а                                                 # X # X                                
329б                                                                                    
330                                                                                    
333а                                                                                    
333б         # X                           # X           # X                                  
337а                                                                                    
337б                               # X # X # X       # X # X # X             # X # X # X                  
338                                                                                    
3РК                                                                                    
401                                                                                    
402                                                                                    
403                                                                                    
406       # X # X             # X           # X                                                
407       # X               # X             # X                           # X           # X      
412                                                                                    
414                                                                                    
414а                                                                                    
415                                                                                    
415а                                                             # X # X                    
416                       # X # X                                       # X                  
418         # X                                       # X # X                       # X        
419                                                                                    
420                                                                                    
421                                                                                    
422                                                                                    
423                                                               # X # X                  
427                                                                                    
427а                                                                                    
431                                                                                    
432                                                                 # X                  
433                                                                                    
501                                                                                    
502                                                                                    
504                                                                                    
511а                                                                                    
511б                                                                                    
Внимание! Электронное расписание заполнено не для всех групп, поэтому загрузка аудиторного фонда может быть представлена не полностью.
  • Лекция
  • Практика
  • Лабораторная работа
  • Курсовая работа
  • Курсовое проектирование
  • Зачет
  • Экзамен
  • Самостоятельная работа